copyright info

Op alle producten, ontwerpen, afbeeldingen, foto's en tekst die tentoon worden gesteld op deze website is copyright en auteursrecht van kracht. Het is niet toegestaan om afbeeldingen, foto's en/of tekst op welke wijze dan ook te gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf. Reproductie of distributie van producten is buiten de kennis en toestemming van Pou-Belle Design door de wet verboden.

Indien u gebruik wenst te maken van afbeeldingen, foto's of tekst van deze website dient u in alle gevallen schriftelijk toestemming te vragen. Stuur hiervoor een mailtje (klik hier) en vermeld duidelijk wat u van de website wilt gebruiken en met welk doel.